Kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení - oznámení 15 dnů po vykácení | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení - oznámení 15 dnů po vykácení


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Kácení dřevin rostoucích mimo lesve smyslu smyslu § 8 odst. 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.
 4. Základní informace k životní situaci 
  Jedná se o řešení situace, kdy např. po vichřici se částečně vyvrátí strom a hrozí jeho pád na osoby či nemovitost. Vždy musí být prokazatelné, že tato situace nastala.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les podává ten, kdo kácení provádí.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním písemného oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les u Městského úřadu v Kolíně za celé území obce s rozšířenou působností Kolín. 
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo nám. 78, Kolín.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská 545 (bývalý pivovar), Kolín
  S kým: pracovníci orgánu ochrany přírody MěÚ Kolín 
  Kdy: pondělí, středa – 8.00 – 17.00 hod. nebo v neúřední den po předchozí telefonické dohodě.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  Pouze oznámení.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Není předepsán žádný formulář. Oznámení musí obsahovat druh a počet pokácených dřevin, okolnosti kácení a místo (číslo pozemkové parcely, katastrální území). 
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatků
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Kácení dřevin z výše uvedených důvodů musí být oznámeno do 15 dnů od provedení kácení.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronické podání – datová zpráva, příp. email s elektronickým podpisem nebo email a následné doručení písemné žádosti v souladu se správním řádem
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  - zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  - vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Fyzická osoba se dopustí přestupku pokud nesplní ohlašovací povinnost – sankce až do výše 10.000,- Kč;
  Pokutu uloží orgán ochrany přírody právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti, pokud nesplní ohlašovací povinnost - sankce až do výše 1.000.000,- Kč
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  MŽP, KÚ, Agentura ochrany přírody a krajiny, Hasičský záchranný sbor  
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
 26. Kontaktní osoba
  FelixováPracovníci orgánu ochrany přírody MěÚ Kolín
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  16.03.2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  16.03.2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  Není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace