Vydání loveckého lístku | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vydání loveckého lístku


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání loveckého lístku
 4. Základní informace k životní situaci
  „Lovecký lístek“ je základní předpoklad pro oprávnění k lovu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti občana doplněné přílohami.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Složení zkoušky z myslivosti nebo získání stanoveného vzdělání.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopise s přílohami a zaplacení správního poplatku.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, ul. Sokolská 545, 1. patro
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, ul. Sokolská 545, 1. patro
  S kým: číslo dveří 11, paní Stanislava Kiliánová
  Kdy: úřední dny – pondělí a středa od 7:30 do 17:00 hod
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  - Občanský průkaz
  - Doklad o složení zkoušky z myslivosti
  - Zaplacení povinného pojištění odpovědností za škodu způsobenou při lovu. Limit pojistného plnění nejméně 20 000 000,- Kč (členové ČMMJ mají pojištění zahrnuto v členském příspěvku)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsaný tiskopis žádosti o lovecký lístek, k dispozici na odboru životního prostředí.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  - na jeden den 30,- Kč
  - na pět dni 50,- Kč
  - na 30 dní 70,- Kč
  - na 6 měsíců 100,- Kč
  - na 12 měsíců (roční) 150,- Kč
  - na dobu neurčitou 1 000,- Kč
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem. Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem (při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů).
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Nejsou
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení výše uvedených dokladů, nelze podávat elektronickou formou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon ČNR č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění a vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě odepření vydání loveckého lístku je řádným opravným prostředkem odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Kdo loví bez loveckého lístku: pokuta podle zákona o přestupcích do 8 000 Kč, zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci nebo trest podle trestního zákona - odnětí svobody nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti nebo propadnutí věci dle povahy. Nepředložení loveckého lístku - přestupek podle zákona o myslivosti až do výše 30 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Dále se můžete obrátit na pracovníky státní správy myslivosti odboru životního prostředí Městského úřadu v Kolíně.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I
 26. Kontaktní osoba
  Stanislava Kiliánová, tel 321 748 341, mail: stanislava.kilianova@mukolin.cz
  Ing. Ondřej Jedlička , tel 321 748 325, mail: ondrej.jedlicka@mukolin.cz
  Bc. Martin Smrtka DiS., tel. 321 748 300, mail: martin.smrtka@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31.12.2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  16.03.2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  Není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Stanislava Kiliánová, tel 321 748 341, mail: stanislava.kilianova@mukolin.cz
  Ing. Ondřej Jedlička , tel 321 748 325, mail: ondrej.jedlicka@mukolin.cz  
  Bc. Martin Smrtka DiS., tel. 321 748 300, mail: martin.smrtka@mukolin.cz