Hlášení o produkci a nakládání s odpady | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady


základní informace  |   rozšířené informace  |   úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Hlášení o produkci a nakládání s odpady
 4. Základní informace k životní situaci
  Podávání Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle zákona č. 25/2008 , o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Původci odpadů, kteří produkují nebo nakládají s více než 100kg nebezpečných odpadů nebo 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů 
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Od roku 2012 jsou povinni všichni ohlašovatelé podat Hlášení o produkci a nakládání s odpady přes systém ISPOP. Více informací k tomuto systému včetně registrace na www.ispop.cz. Od roku 2012 nelze přijímat Hlášení v listinné podobě.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Cenia – Česká informační agentura životního prostředí, která je provozovatelem systému ISPOP. 
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Bližší informace na www.cenia.cz  a www.ispop.cz
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář Hlášení o produkci a nakládání s odpady na www.ispop.cz
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatků
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Hlášení je nutné podat do 15. 2.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 25/2008 , o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v úplném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech - § 66 odst. 2 písmeno a)
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace