mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OSBN 104815/20-jir ZÁMĚR města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 04.03.2021 31.05.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 121244/20-stan Rozhodnutí - společné povolení ke stavbě „Vodovodní řad Týnec nad Labem, ... 04.03.2021 22.03.2021 OŽPZ vodní hospodářství
Výběrové řízení - MěÚ Poděbrady - vedoucí odboru kancelář starosty 04.03.2021 22.03.2021 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/SU 18498/21-nes Oznámení zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 ... 04.03.2021 22.03.2021 územní a stavební řízení
Ministerstvo obrany ČR - Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců ... 03.03.2021 29.03.2021 dokumenty jiných správních orgánů
MUCB 11924/2021 Výběrové řízení - Město Český Brod - referent odboru dopravy a obecního ... 03.03.2021 25.03.2021 výběrové řízení na pracovní místo
RM č. 3518/93/RM/2021 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové ... 02.03.2021 01.04.2021 OŠKS výběrové řízení - ostatní
RM č. 3518/93/RM/2021 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové ... 02.03.2021 01.04.2021 OŠKS výběrové řízení - ostatní
RM č. 3518/93/RM/2021 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové ... 02.03.2021 01.04.2021 OŠKS výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OZPZ 18706/21-Mu Změna stavby před dokončením - prodloužení lhůty k dokončení stavby Vodovodní ... 02.03.2021 18.03.2021 OŽPZ vodní hospodářství
029083/2021/KUSK ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež ... 02.03.2021 18.03.2021 OOKŘ dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/KU 18958/21-kus Výroční zpráva za rok 2020 01.03.2021 17.03.2021 KU ostatní
MUKOLIN/OD 18767/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 01.03.2021 17.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 131580/20-vol Povolení změny stavby „Rekonstrukce místních komunikací Chotutice“ 26.02.2021 15.03.2021 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUCB 10749/2021 Výběrové řízení - Město Český Brod - referent odboru dopravy a obecního ... 26.02.2021 24.03.2021 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 16996/21-noj Stanovení místní úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 26.02.2021 15.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 17216/21-noj Stanovení místní úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 26.02.2021 15.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 14991/21-noj Stanovení místní úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 26.02.2021 15.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 15653/21-stur VÝZVA K ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA TZ Renault, barva šedá ... 25.02.2021 15.03.2021 OSMM autovraky
MUKOLIN/OSMM 16829/21-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 637/11 v kat. území Ovčáry ... 25.02.2021 15.03.2021 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 17829/21 Rada města Kolína vyhlašuje záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější ... 25.02.2021 22.03.2021 OD ostatní
MUKOLIN/OZPZ 16423/21-hak Oznámení zahájení společného povolení změny stavby před dokončením vodního ... 24.02.2021 12.03.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 17102/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Nad Zastávkou ... 24.02.2021 12.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 15593/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Antonína ... 24.02.2021 12.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 7633/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Náměstí ... 23.02.2021 11.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 11039/21-noj Stanovení místní úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 23.02.2021 11.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 16221/21-noj Stanovení místní úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 23.02.2021 11.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 7611/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na místní komunikaci – ulici Nádražní ... 22.02.2021 10.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 13949/21-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.134/13 ve 4. nadzemním ... 19.02.2021 14.04.2021 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 13948/21-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.684/4 ve 2. nadzemním ... 19.02.2021 14.04.2021 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OD 15594/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích ... 19.02.2021 08.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MKH/015975/2021 MÚ Kutná Hora - Výzva - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí ... 18.02.2021 08.03.2021 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/SU 14519/21-pes Oznámení o zahájení územního řízení - Středočeský kraj, IČO 708 91 ... 18.02.2021 08.03.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 15334/21-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Rimavské Soboty ... 18.02.2021 08.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 6271/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici K Dílnám ... 18.02.2021 08.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 15436/21-novy Výzva k odstranění odstaveného vozidla Ford Focus 18.02.2021 22.03.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/OZPZ 15395/21-novy Výzva k odstranění odstaveného vozidla Ford Focus 18.02.2021 22.03.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/OD 13357/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Palackého v k. ... 18.02.2021 08.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 13584/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci komunikaci - dočasný ... 18.02.2021 08.03.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 13958/21-noji Vyrozumění o podání odvolání - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Chocenice, ... 17.02.2021 05.03.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OSBN 15297/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání stánek bez ... 17.02.2021 08.03.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 15352/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 17.02.2021 08.03.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 14281/21-Ch; 164686/2020/KUSK Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., ... 17.02.2021 08.03.2021 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OSMM 8578/21-div Blokové čištění v roce 2021 01.02.2021 29.11.2021 OSMM ostatní
usn.č. 3295/88/RM/2021 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína ... 18.01.2021 19.04.2021 OSVZ městské granty
MUKOLIN/OSBN 708/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 06.01.2021 30.04.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
usn.č. 3197/84/RM/2020 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 07.12.2020 08.03.2021 OOKŘ městské granty
MUKOLIN/OZPZ 107205/20-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 08.10.2020 01.04.2021 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/KU 63727/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (České přístavy, a.s.) - PLAVIDLO 30.09.2020 31.03.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů