mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 40836/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 06.05.2021 24.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 37608/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v obvodu ... 06.05.2021 24.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 33826/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 06.05.2021 24.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 40262/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 06.05.2021 24.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 39473/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 06.05.2021 24.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
179 EX 1265/20-55 Ex. úřad Žďár nad Sázavou (Mgr. Ráček) - dražební vyhláška - bytová ... 05.05.2021 10.06.2021 dražba bytu - dražební vyhláška
Závěrečný účet města Kolína za rok 2020 05.05.2021 25.05.2021 FO rozpočet města
MUKOLIN/OD 39254/21-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Polepy 05.05.2021 21.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 38438/21-Ha Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou ... 05.05.2021 21.05.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 38738/21-Ch Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení po odvolání k záměru: „Sanace ... 04.05.2021 24.05.2021 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MZP/2021/710/2226 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ke koncepci: „Plán dílčího ... 04.05.2021 24.05.2021 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
SVS/2021/052545-S NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních ... 04.05.2021 20.05.2021 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/OD 21699/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích ... 04.05.2021 20.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Rada města Kolína vyhlašuje záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější ... 04.05.2021 18.06.2021 OD ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 04.05.2021 20.05.2021 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/SU 38309/21-Hav Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - pozemek ... 30.04.2021 17.05.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OSMM 37740/21-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenovaný podíl stavebního ... 30.04.2021 17.05.2021 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 38760/21-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemek parc. č. 205/1 v k.ú. Sendražice u Kolína 30.04.2021 17.05.2021 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 17337/21-stan Prodloužení platnosti stavebního povolení „Revitalizace nádrží v Týnci ... 30.04.2021 17.05.2021 OŽPZ vodní hospodářství
SVS/2021/046193-S ROZHODNUTÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních ... 30.04.2021 17.05.2021 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/OZPZ 131837/20-hak Společné povolení změny stavby před dokončením vodního díla „Splašková ... 29.04.2021 17.05.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 31115/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 29.04.2021 17.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 26040/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 29.04.2021 17.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 31090/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 29.04.2021 17.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 32859/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 29.04.2021 17.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
EAS/SKO/031/2021 ÚZSVM - aukční vyhláška - id 1/15 p.č.st. 598 v k.ú. Kolín 29.04.2021 14.05.2021 dražba
MUKOLIN/OD 38227/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místních ... 29.04.2021 17.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
EAS/SKO/029/2021 ÚZSVM - aukční vyhláška - p.p.č. 767/8 a 774/20 (sportoviště a rekreační ... 28.04.2021 13.05.2021 dražba
MUKOLIN/OSMM 35717/21-vac ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví pozemky parc. č. 1811/17 a ... 28.04.2021 14.05.2021 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 37565/21-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 637/10 v kat. území Ovčáry ... 28.04.2021 14.05.2021 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 130304/20-Ha Společné povolení ke stavbě „Zásmuky – splašková kanalizace – 2. část“ 28.04.2021 14.05.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 37279/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Sokolská a ul. ... 28.04.2021 14.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 36369/21-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Ant. Dvořáka ... 28.04.2021 14.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 36424/21-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních ... 27.04.2021 13.05.2021 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/SU 36012/21-Dur Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Město ... 27.04.2021 13.05.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/KU 37291/21-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 27.04.2021 13.05.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OIÚP 36359/21-kra Územní plán Uhlířská Lhota – oznámení pořizovatele o konání opakovaného ... 26.04.2021 03.06.2021 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OSMM 36050/21-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemek parc. č. st. 5602 o výměře 81 m2 pod ... 26.04.2021 12.05.2021 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 36307/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ... 26.04.2021 12.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
1892670/21/2100-11460-200796 Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška o vyměření daně ... 26.04.2021 26.05.2021 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 35941/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Za Dvorem v k. ... 23.04.2021 10.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 26960/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/327 mezi Týncem nad Labem ... 23.04.2021 10.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 27285/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 23.04.2021 10.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 11166/21-Ha Prodloužení platnosti rozhodnutí - veřejnou vyhláškou – „Krychnov - kanalizace“ ... 23.04.2021 10.05.2021 OŽPZ vodní hospodářství
Nabídka volného pracovního místa „sociální pracovník/ice“ oddělení ... 23.04.2021 19.05.2021 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 32022/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Kolínská a na ... 22.04.2021 10.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Ministerstvo obrany ČR - OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ ... 22.04.2021 17.05.2021 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OSBN 35134/21 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v suterénu ... 22.04.2021 11.05.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
SVS/2021/048893-S NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Mimořádná veterinární opatření ... 22.04.2021 10.05.2021 OŽPZ ochrana přírody
SVS/2021/046914-S ROZHODNUTÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Změna ochranných a zdolávacích ... 22.04.2021 10.05.2021 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/OD 33344/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 21.04.2021 07.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 31148/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 21.04.2021 07.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 33674/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/125 a III/3275 (u Starých ... 21.04.2021 07.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 31146/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 21.04.2021 07.05.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OIÚP 26975/21-kra Územní plán Kořenice – oznámení pořizovatele o konání opakovaného veřejného ... 16.04.2021 27.05.2021 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OZPZ 32577/21-novy Výzva k odstranění odstaveného vozidla 16.04.2021 17.05.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/OSBN 30795/21-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.681/4 ve 2. nadzemním ... 15.04.2021 19.05.2021 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
1508925/21/2100-11460-200796 Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška o vyměření daně ... 09.04.2021 11.05.2021 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OZPZ 30070/21-novy Výzva k odstranění odstaveného vozidla 09.04.2021 10.05.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/OSBN 104815/20-jir ZÁMĚR města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 04.03.2021 31.05.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 15297/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání stánek bez ... 17.02.2021 31.05.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSMM 8578/21-div Blokové čištění v roce 2021 01.02.2021 29.11.2021 OSMM ostatní
MUKOLIN/KU 63727/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (České přístavy, a.s.) - PLAVIDLO 30.09.2020 30.06.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů