mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OIÚP 46004/22-kra Územní plán Dománovice – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a ... 20.05.2022 27.06.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OZPZ 46126/22-Mu Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou ... 20.05.2022 06.06.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 44261/22-hak Povolení stavby vodního díla veřejnou vyhláškou „Čistící šachty – Tři Dvory“ 20.05.2022 06.06.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 27568/22-Nov Rozhodnutí o prodloužení platnosti spojeného územního rozhodnutí a stavebního ... 20.05.2022 06.06.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 46087/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Hnykova, ul. U ... 20.05.2022 06.06.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 24496/22-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. II/334 ... 20.05.2022 07.06.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSCP 46582/22-kraj Oznámení o místě podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 19.05.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 46592/22-kraj O Z N Á M E N Í o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev ... 19.05.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSMM 46356/22-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních ... 19.05.2022 06.06.2022 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 41959/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.05.2022 06.06.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 36808/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.05.2022 06.06.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 28197/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.05.2022 06.06.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 45978/22-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání domě č.p. ... 18.05.2022 20.06.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/SU 43366/22-voka Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Kongresové centrum ILF a.s., ... 17.05.2022 02.06.2022 Veřejnoprávní smlouvy
MUKOLIN/KU 45708/22-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 17.05.2022 02.06.2022 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 45738/22-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA S PENĚZI 17.05.2022 02.06.2022 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OIÚP 44036/22-kra Územní plán Krakovany – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 16.05.2022 22.06.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 44324/22-kra Územní plán Pašinka - oznámení pořizovatele o projednávání návrhu zadání 16.05.2022 16.06.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OZPZ 45109/22-Ch Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. ... 16.05.2022 02.06.2022 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
MUKOLIN/OD 45168/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 16.05.2022 01.06.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
INFORMACE o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 23.05.2022 13.05.2022 24.05.2022 KU zastupitelstvo města
MUKOLIN/OD 44020/22-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na účelové komunikaci ... 13.05.2022 30.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 40957/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 13.05.2022 30.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 90747/21-hak Společné povolení ke stavbě díla „ČOV a tlaková kanalizace Pučery a Chotouchov“ ... 13.05.2022 30.05.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 44093/22-Mor Z Á M Ě R města Kolína propachtovat zemědělské pozemky v k.ú. Štítary u Kolína 13.05.2022 30.05.2022 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 42970/22-dra ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA Pronajmout část městských pozemků parc. č. st. 7193 ... 12.05.2022 30.05.2022 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/SU 91067/21-Nov Společné povolení - pozemek parc.č. 161/3 v katastrálním území Dománovice ... 12.05.2022 30.05.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OSBN 43672/22-krap Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v areálu ... 12.05.2022 30.05.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 43752/22-krap Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání budovu č. ... 12.05.2022 30.05.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 43749/22-krap Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání budovu č. ... 12.05.2022 30.05.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 42991/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 11.05.2022 27.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 43097/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu uzavírky silnice III/12538 v obci ... 11.05.2022 27.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 33497/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.05.2022 27.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 38184/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu uzavírky silnice III/33339 v obci ... 11.05.2022 27.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 39250/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu uzavírky silnice III/12534 11.05.2022 27.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Státní plavební správa - opatření obecné povahy 63/2022, kterým se zastavuje ... 10.05.2022 26.05.2022 dokumenty jiných správních orgánů
Rada města Kolína vyhlašuje záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější ... 10.05.2022 01.06.2022 KU výběrové řízení - ostatní
8202/2022-36281/22-Gl Zveřejnění oznámení o zahájení řízení podle zák. č. 224/2015 Sb. k záměru: ... 09.05.2022 10.06.2022 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
MUKOLIN/OD 41676/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Za Školou v k. ... 09.05.2022 25.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 42529/22-dra Oznámení - kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 dle cenových ... 06.05.2022 07.06.2022 OSMM vodní hospodářství
usn.č.5626/140/RM/2022 KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA - Pravidla a podmínky pro podávání ... 06.05.2022 08.08.2022 OSVZ městské granty
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 06.05.2022 24.05.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
Návrh Závěrečného účtu města Kolína za rok 2021 05.05.2022 24.05.2022 FO rozpočet města
Město Kolín - Městská policie Kolín - Oznámení o vyhlášení výběrového ... 04.05.2022 25.05.2022 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OZPZ 39659/22-novy Výzva k odstranění odstaveného vozidla 03.05.2022 03.06.2022 OŽPZ autovraky
179 EX 33/22-62 Ex. úřad Žďár nad Sázavou (Mgr. Ráček) - dražební vyhláška - jednotka ... 02.05.2022 16.06.2022 dražba
051898/2022/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Veřejná vyhláška - DORUČENÍ NÁVRHU ... 02.05.2022 03.06.2022 dokumenty jiných správních orgánů
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 28.04.2022 31.05.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
2080277/22/2100-11460-200796 Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška o vyměření daně ... 26.04.2022 27.05.2022 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OIÚP 35947/22-sindv1 Územní plán Lipec - oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu úpravy 22.04.2022 09.06.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 36212/22-ska Územní plán Ovčáry – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu úpravy 22.04.2022 10.06.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
0 Nc 1002/2022-29 Okresní soud v Kolíně - výzva ke zjištění data úmrtí zemřelého 21.04.2022 23.05.2022 ostatní
MUKOLIN/FO 28185/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/FO 28187/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/FO 28116/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
usn.č. 5131/131/RM/2022 Časový plán provádění opatření PZKO – ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY – CZ02 ... 22.02.2022 01.01.2024 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
MUKOLIN/OSMM 11011/22-div Oznámení o provádění blokového čištění na území města Kolína v roce 2022 07.02.2022 28.11.2022 OSMM ostatní
KRPS-149134-59/TČ-2020-010411 Policie České republiky - Vyhlášení popisu věci 27.01.2022 28.07.2022 ostatní
MUKOLIN/OSBN 3735/22-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 13.01.2022 01.08.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Oznámení o okruhu údajů, které Město Kolín může jako správce poplatku ... 29.12.2021 30.12.2022 FO ostatní
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 29.12.2021 30.12.2022 FO rozpočet města
MUKOLIN/OSBN 117958/21-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 16.12.2021 30.06.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 86554/21-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: MZE-49892/2021-16212 20.09.2021 21.12.2022 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů