KOMISE ŠKOLSKÁ A MLÁDEŽE | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

KOMISE ŠKOLSKÁ A MLÁDEŽE


Information

Komise školská a mládeže Rady města Kolína je poradním a iniciativním orgánem, vyjadřuje se k problematice školství a mládeže ve městě.

Komise doporučuje Radě města Kolína návrhy na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu na akce zaměřené pro děti a mládež. Žádosti jsou projednávány na základě schválených kritérií pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína. Více informací naleznete zde: http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/tiskopisy-materialy/.


Events

Images

RSS