KOMISE KULTURNÍ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

KOMISE KULTURNÍ


Information

Kulturní komise Rady města Kolína je poradním a iniciativním orgánem, vyjadřuje se k problematice kulturního života ve městě.

Komise doporučuje Radě města Kolína návrhy na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu pro kulturní subjekty, organizování festivalů, přehlídek a jiných kulturních akcí. Rada města má právo pověřit kulturní komisi úkoly, které vyplývají z této problematiky.

Komise projednává žádosti o poskytnutí dotací na základě schválených kritérií pro poskytování dotací ve třech stanovených termínech. Více informací naleznete zde: http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/tiskopisy-materialy/.
 

 


Contacts


Events

Images

RSS