Krizový štáb ORP Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Krizový štáb ORP Kolín


Information

Krizový štáb obce s rozšířenou působností je pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací.

Předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností, který jmenuje členy krizového štábu obce s rozšířenou působností.

Krizový štáb obce s rozšířenou působností (ORP) tvoří:

  • bezpečnostní rada ORP,
  • tajemník krizového štábu ORP
  • stálá pracovní skupina krizového štábu ORP (SPS), která je složena z odborných skupin pro řešení jednotlivých krizových situací.

Krizový štáb obce s rozšířenou působností projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností.

Krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává starosta obce s rozšířenou působností v případě, že:

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,
b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,
c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).


Contacts


Events

Images

RSS