2. přístav Poutníci Kolín - vodní skauti | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

2. přístav Poutníci Kolín - vodní skauti


Information

Poutníci Kolín

• Všestranné sportovní vyžití (cyklistika, lyžování, lezení, plavání, …)
• Nevšední a netradiční hry
• Rukodělné a tvořivé činnosti
• Turistika a geocaching
• Outdoorové aktivity
• Rozvíjení komunikačních schopností
• Vedení k samostatnosti a odpovědnosti
• Získávání životních zkušeností i v neobvyklých situacích
• Možnost dalších víkendových akcí, letní tábory, výpravy na vodu a zahraniční expedice.

Co je skauting

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 45 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS.

 


Events