Středočeský kraj vyhlásil "Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání. " | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Středočeský kraj vyhlásil "Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání. "

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 115-20/2015/ZK ze dne 7. 12. 2015 „Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání“.
17.12.2015 14:15
(Aktualizováno: 17.12.2015 14:15)
Počet zhlédnutí: 3320
PDF E-mail Print

Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci Tematického zadání (viz. příloha) na podporu:

a) pro začínající podnikatele

b) za účelem rozšíření pracovních míst

 

Mezi podporované výdaje patří:

 • stavební úpravy dílen a provozoven,

 • pořízení strojů a zařízení,

 • pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení,

 • pořízení nábytku do provozovny,

 • pořízení nářadí.

  Z dotace nelze hradit tisk letáků, propagačních a výukových materiálů.

 

Minimální výše požadované dotace je stanovena na 10 000 Kč.

Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena na 100 000 Kč

Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 95 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, maximálně však do výše podílu v procentech, ze skutečných uznatelných nákladů akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.

 

Žádost o dotaci je možné podat v termínu

od 14. ledna 2016 od 9:00 hodin do 1. února 2016 do 16:00 hodin.

 

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat zároveň:

 

 • v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz), a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí, žádost musí být ve stavu ŽÁDOST PODÁNA,  

   

 • v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to včetně povinných příloh, žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí.

 

Všechny povinné přílohy k žádosti o dotaci a podrobnější informace naleznete v přílohách a na stránkách Středočeského kraje: http://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/stredocesky-fond-podpory-maleho-a-stredniho-podnikani.

 

Jana Bradáčová
Dotace

Přílohy

podpora malého a středního podnikání (201,6 kB) Metodický pokyn k podávání žádostí (209,1 kB) Vzor žádosti (235,1 kB) Čestné prohlášení de minimis 2016 SFPP (30,2 kB) Tematické zadání (216,7 kB)