Statistiky pro čtenáře | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Statistiky pro čtenáře


Nejčtenější texty

Webkamera (přečteno 1103469x)

Online kamera - kolínské náměstí (obnovuje se každých 5 sekund)   setInterval(function() { var myImageElement = document.getElementById('myImage'); myImageElement.src = '/prilohy/Kamera/video.jpg?rand=' + Math.random(); }, 5000);

celý článek

Webkamera (přečteno 1103469x)

Online kamera - kolínské náměstí (obnovuje se každých 5 sekund)   setInterval(function() { var myImageElement = document.getElementById('myImage'); myImageElement.src = '/prilohy/Kamera/video.jpg?rand=' + Math.random(); }, 5000);

celý článek

Občan (přečteno 625783x)

Občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu. Občan, který dosáhl věku 18 let, má právo volit a být volen do zastupitelstva města. Občan může dále hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zákonem ...

celý článek

Nejčtenější zprávy

Pokyny pro pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně (přečteno 66879x)

14.03.2022

celá zpráva

Vyhláška č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku... (přečteno 64167x)

11.01.2016 S novým rokem pro lepší přehled znovu uveřejňujeme plné znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

celá zpráva

VÝZVA k nahlášení reklamací distribuce Zpravodaje (přečteno 64134x)

01.08.2014 Vážení občané, v zájmu zkvalitnění distribuce Zpravodaje města Kolína Vás tímto vyzýváme k nahlášení míst, kam Zpravodaj města Kolína (měsíčník vydávaný MěÚ Kolín) dostáváte nepravidelně či není dodáván vůbec.

celá zpráva

Nejčtenější zprávy na úřední desce

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace k 1.8.2021 - § 64 - 65 zák.č. 256/2013 Sb., katastrální zákon (přečteno 13856x)

Vážení, na úřední desce města Kolína a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou zveřejňováni nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí. ...

celá zpráva

Placené parkování + úprava (přečteno 11141x)

ARCHIV ÚD Město Kolín Nařízení č. 2/2007 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína Rada města Kolína na svém zasedání dne 15.112, vydala na podkladě ustanovení § 11 odst. 1, § 61 odst. 2 písm. a) a § 102 ...

celá zpráva

Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní vody (přečteno 9529x)

celá zpráva

Naposledny změněné zprávy

SMART Zpravodaj města Kolína ČERVENEC-SRPEN 2022

Vloženo 05.08.2022 10:59, aktualizováno 05.08.2022 11:12
Právě vychází prázdninové číslo Zpravodaje města Kolína.

celá zpráva

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka vymáhání pohledávek“ oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek Finančního odboru Městského úřadu Kolín

Vloženo 05.08.2022 09:47, aktualizováno 05.08.2022 09:48
Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje dne 05.08.2022 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka vymáhání pohledávek“ ...

celá zpráva

Akce s povolenou prodlouženou dobou hudební produkce

Vloženo 26.03.2018 08:49, aktualizováno 03.08.2022 12:12
Rada města Kolína udělila výjimku z ustanovení čl. 5 OZV města Kolína č. 4/2017, tj. prodloužení doby hudební produkce pro tyto akce:

celá zpráva